« RYDALS KRAFTSTATION | Main | STYLISTISERAT »
Thursday
Jan242013

SKRIVSTIL

Mina skrivbordsfavoriter just nu är dessa pinaler. En jättesax att klippa kvitton med, bra att ha när bokföringen behöver friseras i kanterna. En stiftpenna och två svarta kulspetspennor. Min kalender från Ordning&Reda, inspirationsboken ifrån Moleskine och en plastficka med kardborre, perfekt för allehanda skit. Man skriver helt klart mer och bättre om prylarna inspirerar. Har alltid en ny svart bok varje halvår att fylla med kludd och idéer. Det kan jag rekommendera till alla!

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    NFL is genuinely one of the biggest sports in America. It has a significant following.
  • Response
    Response: backlinks genius
    Awesome Web site, Carry on the fantastic job. thnx.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>