« RUB IT IN | Main | DIY - DECOUPAGEÖRHÄNGEN »
Monday
Apr162012

LILLTUVAN

Nu blir det jobb med syrran i Umeå i några dagar. Längtar så mycket efter henne, farsan och lillberra! Vi ska först fira Claras födelsedag. Några dagar senare ska morfar jordfästas. Min norrlandsvistelse kommer med andra ord att bli en tårfylld historia. Men det passar mig, har aldrig haft långt mellan skratt och gråt. Har så länge jag kan minnas gått omkring med hjärtat på manschetten. Upp som en sol och ner som en pannkaka och så upp igen.

Reader Comments (1)

Åh, du har ju utsikt över Tant Grön. Du bor väldigt fint. Jag har alltid gillat Allégatan. Även om jag var väldigt förtjust i min egen utsikt. Jag hade lägenhet med utsikt över vattentornet.

Hoppas det blir en fin jordfästning :)

Tuesday, April 17, 2012 | Unregistered CommenterSara

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>